Vi tror på
menneskene,
formene
og fremtiden.

SMÅ OG STORE PROSJEKTER I OVER 30 ÅR

Vi er et sterkt fagmiljø innen arkitektur og ingeniørkunst. Våre sivilarkitekter, arkitekter og ingeniører har en ting felles: de er mennesker – akkurat som våre kunder er. Dette fellestrekket er grunnleggende i vårt arbeid.

Vi elsker resultater! For å lykkes med det, ønsker vi å skape rom for begeistring i alt vi gjør. Vår kultur skal alltid preges av gode samtaler, sterkt engasjement og uhemmet skaperkraft. Vi tror på menneskene, formene og framtiden!

Hjertelig velkommen til en prat hos oss!

SERTIFISERT Kvalitet i alt vi gjør

Design og
funksjonalitet
– i alt vi gjør

Våre løsninger skal holde høyt estetisk nivå og være teknisk gjennomtenkte. De skal også være i samsvar med dagens regler, lover og forskrifter. Vi har bred erfaring fra byggebransjen og løser i dag oppgaver for kunder over hele landet. Hovedvekten av arbeidet vårt er bolig og hytteprosjektering. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett, etter plan- og bygningsloven § 98a. Vi vil at du skal kunne stole på oss og utfører våre oppdrag med høy kvalitet til avtalt tid.

OMTALE