Hove Gård – Sandnes

Her har vi vært og er fremdeles med i utviklingen boliger til et nytt flott boligfelt sentralt i Sandnes. Hove gård er tilrettelagt med utgangspunkt i gamle bystrukturer hvor byggene skaper gater og byrom. Husene varierer i størrelse og byggehøyde, og i stedet for å plassere husene i ens rekker er de plassert langs gatetun og plasser. Dette er mulig i og med største delen av området blir bilfritt. Gatetunene varierer fra trange smug til åpne plasser, som uten biltrafikk blir møteplass og ikke minst lekeplass for barn. Her kan det kjøres på trehjulssykkel, hoppes paradis mellom husene uten å være bekymret for biltrafikk. Bilene er plassert trygt i parkeringsanlegg under bakken, med kort gang avstand fram til boligen. Hvis vaskemaskinen skulle svikte er det mulig å hente den gamle og bringe ny vaskemaskin med bil, men da kjøres det på ungenes premisser. Fra gatetunene er det forbindelse ut til store friarealer med kvartalslekeplasser og ballplass som ligger rett sør for bebyggelsen. Husene i «byen» varierer mellom eneboliger(trinn 2) store og små rekkehus og leiligheter plassert vegg i vegg inn til de bilfrie gater og plasser. Alle husene får adkomst fra de bilfrie gater og har i tillegg skjermede solrike hager og altaner. Gatene og plassene er opparbeidet med, variert beplantning, sitteplasser og lekeutstyr.

I utformingen av boliger og leiligheter har vi lagt til grunn de verdifulle kvalitetene fra feltarkitekt. En variasjon av boliger og leiligheter sammen med gode detaljer skaper et levende og godt bomiljø. Vi har utviklet praktiske og funksjonelle løsninger i boliger og leiligheter der alle får kontakt med det trivelige tun arealet..

Deler av feltet ferdigstilt 2015 – mer kommer etterhvert
BRA fra 43 – 153 m².