Risabygget på Nærbø

Her fikk vi utvikle et nytt konsernbygg til Risa as. En god dialog med byggherre og ansatte i Risa har gitt smarte og praktiske løsninger. Bygget har en fire fløyer ut fra en kjerne som inneholder resepsjon, kantine, sjefskontor, styrerom og amfi til møtesal. To av de fire fløyene inneholder kontorer de to andre har verkstedhaller, lager og  vaskehaller. Ferdigstillt 2007. Størrelse 6800 m².