Svertingstad Gård – Bryne

Her er vi med i utviklingen boliger til et nytt flott boligfelt sentralt på Bryne. Bebyggelsen på Re og Svertingstad er planlagt med utgangspunkt i gamle bystrukturer hvor bygningene skaper gater og byrom. Boligene varierer i størrelse og byggehøyde, og i stedet for å plassere husene i ens rekker er de plassert langs gatetun og plasser. Gatetunene varierer fra trange smyg til åpnere plasser, som uten biltrafikk blir møteplass og ikke minst lekeplass for barn. Intensjonen er å skape attraktive oppholdssteder for beboerne. Her kan det kjøres på trehjulssykkel og hoppes paradis mellom husene, uten bekymring for biltrafikk. Med unntak av felles gjesteparkering på bakkenivå er bilene trygt plassert i parkeringsanlegg under bakken, med kort gangavstand fram til boligene. Fra gatetunene er det forbindelse ut til grøntdrag med store friområder, ballbaner, kvartalslekeplass, mindre lekeområder og andre oppholdsområder i nærområdet. I tillegg er seks lekeplasser plassert i gatetunene innenfor planområdet. Husene i «byen» varierer mellom eneboliger, store og små rekkehus og leiligheter plassert vegg i vegg inntil de bilfrie gatene og plassene. Alle husene får adkomst fra bilfrie gater, og har i tillegg skjermede solrike hager og altaner. Bebyggelsen en fordelt på to delområder (B1 og B2). Begge delområdene har rommelige eneboliger, store og små rekkehus og blokkbebyggelse med leiligheter i varierende størrelser. BRA fra 45 – 240 m².