TJENESTER

Vi hjelper deg å gjøre de riktige tingene fra starten!

Idéskisser

Perspektivtegning

b

Søknadstegning

Arbeidstegning

3D visualisering

Bebyggelsesplaner og kart

Produktutvikling av boliger og hytter

Beregninger av energi og varmetap

Enova sertifiserte energirådgivere

Søknadsarbeid og søknadsdokumentasjon

Detaljtegninger

Dimensjonering

Vi bruker REVIT og DDS Arkitekt & konstruksjon som arbeidsverktøy.

Og gode løsninger for profesjonelle kunder

IHT Partner

Gir tilgang til et søkbart tegningsarkiv, en idébank for lokale boligbyggere, med tryggheten fra IHT i ryggen.

Ta kontakt for mer informasjon.

HusMenyen

Alternativet midt mellom tradisjonelle arkitektbyrå og ferdighuskjeder. En unik pakke av markedsverktøy, byggeklare husmodeller og tilhørende arkitekt- og ingeniørtjenester. Muligheter for integrasjon av interaktiv huskatalog på dine egne hjemmesider.

HytteMenyen

Hyttemodeller fra IHT.